Øko

NPK 5-3-2

Øko er en allsidig organisk gjødsel basert på hygienisert og pelletert kyllinggjødsel. Øko inneholder 2,7 % kalsium og de essensielle plantenæringsstoffene.

Effektiv: Øko 5-3-2 er basert på kyllinggjødsel.
Homogenisert: Ingrediensene er jevnt blandet, som sikrer jevn mengde næring i hver pellets.
Vedvarende: Næringen er lett tilgjengelig med virkning gjennom vekstsesongen.
Hygienisert: Råvarene er kompostert ved høy temperatur over lang tid. Sikrer smittefri gjødsel.
Pelletert: Pelletert i størrelsen 4-5 mm. Letthåndterlig ved nedmolding og overgjødsling.
Gjødselverdi: En av de mest økonomiske gjødslene som er tilgjengelig i markedet.

Hovednæringssstoffer

Nitrogen (N)
Fosfor (P)
Kalium (K)
Kalsium (Ca)
Magnesium (Mg)

5 %
3 %
2 %
2,7 %
0,4 %

Råvarer

Kompostert og hygienisert hønsegjødsel fra fjørfeproduksjon
Gjødselen er klorfri.
Hektolitervekt: 0,75 kg.

Anbefaling

Generelle gjødsling anbefaling er 50-100 kg/da, mengde må tilpasses.
Referer til jord- og eventuelt bladanalyse, plantens næringsbehov og avlingsnivå.
Konsulter din rådgiver.

ANNEN PELLETERT GRUNNGJØDSEL-ØKOLOGISK

Del dette på: