Øko

NPK 5-3-2

Pelletert, hygienisert hønsegjødsel. Øko er den originale organiske gjødselen, og er en allsidig organisk gjødsel laget av "behandlet" kyllinggjødsel som inneholder 2,7 % kalsium og de essensielle plantenæringsstoffene.

Eksklusiv: Øko 5-3-2 er produsert med “behandlet” kylling gjødsel gir fantastiske egenskaper.

Homogenisert: Ingrediensene i Øko er jevnt blandet noe som sikrer likt innhold i hver pellets. Det gir jevn distribusjon av alle næringsstoffer.

Hygienisering gjennom kompostering: Råvarene er kompostert ved høy temperatur over lang tid. Sikrer smittefri gjødsel.

Pelletert: Øko er pelletert i størrelsen 4-5 mm. Letthåndterlig ved nedmolding og overgjødsling.

Løselig og vedvarende: Næringsstoffer er lett tilgjengelig med vedvarende virkning. Dette gir plantene mulighet for nødvendig tilgang av næringsstoffer gjennom vekstsesongen.

Verdi: En av de mest økonomiske gjødslene som er tilgjengelig på det norske markedet.

Analyse

Nitrogen (N)
Fosfor (P)
Kalium (K)
Kalsium (Ca)
Magnesium (Mg)
Svovel (S)
Bor (B)
Mangan (Mn)
Jern (Fe)
Kobber (Cu)
Sink (Zn)
Silisum (Si)

5 %
3 %
2 %
2,7 %
0,4 %
0,5 %
27 ppm
379 ppm
402 ppm
69 ppm
341 ppm
291 ppm

Innhold

Kompostert og hygienisert hønsegjødsel fra økologiske høner
Gjødselen er klorfri.
Hektolitervekt: 0,75 kg.

Anbefaling

50-100 kg / da
Generelle gjødsling anbefaling, mengde må tilpasses.
Referer til jord og eventuelt blad analyse, samt konsulter din rådgiver, plantens næringsbehov og avlingsnivå.

Del dette på: