BIORG K er en organisk flytende gjødsel for bruk i alle avlinger. På grunn av den lave saltholdigheten, representerer denne gjødselen ingen risiko for brenning. Det høye innholdet av sporstoffer og sukker bidrar til et sunt og effektivt jordliv og dermed til sunne planter. BIORG K består av 100% naturlige produkter uten kjemiske tilsetninger.

BIORG K er formulert for sprøyting samt drypp vanning og vil ikke blokkere inline filtre. Det er svært økonomisk i bruk og effektivt på grunn av sitt brede utvalg av næringsstoffer. Den rette applikasjonen vil gjenopprette balansen i jorda og styrke plantens vitalitet, slik at den bedre kan utnytte sin egen motstand mot sykdom. Produksjonen per mål vil øke, og mindre nitrogen og fosfat vil være nødvendig.

Pellets 2-4 mm

Analyse

Nitrogen (N)
Fosfor (P)
Kalium (K)
Kalsium (Ca)
Magnesium (Mg)
Svovel (S)
Bor (B)
Mangan (Mn)
Jern (Fe)
Kobber (Cu)
Sink (Zn)
Silisum (Si)

3 %
0,2 %
7 %
1,1 %
0,3 %
0,8 %
12 ppm
10 ppm
27 ppm
60 ppm
29 ppm
22 ppm

Innhold

Vinasse basert flytende gjødsel
Gjødselen er klorfri.
Hektolitervekt: 1,2 kg.

Leveres på 25 kg kanne og 1000 kg IBC

Anbefaling

Blad gjødsling:
0 - 20 kg / 100 L vann
fra 0 - 1 kg / daa

Drypp vanning:
Bruk 0 - 10 kg / daa / påføring.

Generelle gjødsling anbefaling, mengde må tilpasses.
Referer til jord og eventuelt blad analyse, samt konsulter din rådgiver, plantens næringsbehov og avlingsnivå.