Aktiv K

Aktiv K er et flytende gjødsel laget av Øko 8K samt tilsatt 20% BIORG K. Godkjent for bruk i økologisk landbruk. Produktet er produsert av Grønn Gjødsel AS. Ferdig vare er rent flytende gjødsel for bruk til dryppvanningsanlegg og som bladgjødsling.

Pellets 2-4 mm

Analyse

Nitrogen (N)
Fosfor (P)
Kalium (K)
Kalsium (Ca)
Magnesium (Mg)
Svovel (S)
Bor (B)
Mangan (Mn)
Jern (Fe)
Kobber (Cu)
Sink (Zn)
Silisum (Si)

1,5 %
0,2 %
2,5 %
1,3 %
0,04 %
0,1 %
14 ppm
11 ppm
56 ppm
2,5 ppm
34 ppm
21 ppm

Innhold

Vinasse basert flytende gjødsel
Gjødselen er klorfri.
Hektolitervekt: 1,5 kg.
Leveres i 25kg kanne og 1000 Liter IBC

Anbefaling

Generelle gjødsling anbefaling, mengde må tilpasses.
Referer til jord og eventuelt blad analyse, samt konsulter din rådgiver, plantens næringsbehov og avlingsnivå.