Proalexin

stimulerer immunforsvar og vekst

Proalexin tilsettes for å styrke plantens immunsystem og forbedre dens helse. Fordelene med  bruken er redusert bruk av gjødsel og dermed bedre kvalitet og økt mengde avling.

Proalexin er det kjemiske stoffet kaliumfosfit, som hjelper til å øke avlingen med sunne planter uten å bruke kjemikalier eller sprøytemidler. Kaliumfosfit tas opp av plantene men inngår ikke i metabolismen. Ulike salter har en lang tradisjon innen plantevern, og er blant annet med på å forebygge sopp. Produktet er samtidig en fytoalexin-elisitor som gjør at plantens evne til fotosyntese stimuleres. Dette reduserer belastningen på planten og den robuste veksten fører til økte utbytte. Samtidig reduserer bruken av plantevernmidler. Innen få dager etter den første bruken, økes som regel sukkerinnholdet i planten. Siden planten får økt energi, er den også sunnere og mer motstandsdyktig mot insekter.

Lett tilgjengelig - oppløst i vann, for øyeblikkelig bruk.
Konsentrert, har lite lagringsbehov, raskt å tilsette.

Generelle anbefalinger

Avling

Målsetting

Anbefaling

Bladgjødsling, vanning, friland

Generelt for å øke energinivået i plantene

Veksthus: 1-2% løsning som sprøytes eller 0,1-0,4 liter/m3 i vanning, friland 5-50 liter/ha

Analyse

Fosfor
Kalium

120 g/liter
145 g/liter

Innhold

Alkali salter av phosphite ioner HPO32- / H2PO3-

Anbefaling

Referer til jord og eventuelt blad analyse, samt konsulter din rådgiver, plantens næringsbehov og avlingsnivå.

ANNEN DRYPP- OG BLADGJØDSEL KONVENSJONELT

Del dette på: