Magnofoss

Flytende gjødsel med nitrogen, fosfor og magnesium

Magnofoss brukes til næringsløsninger for vanning og bladgjødsling. Passer for dryppsystemer. Ved siden av magnesium et viktig fosfortilskudd ved bladgjødsling i utendørs avlinger om våren når jorden er kald.

Plantene trenger relativt store mengder magnesium og det kan bli mangel for planter som vokser på sur sandholdig jord. Magnesium inngår i klorofyll, stabiliserer cellene, samt er en aktivator for flere enzymer.  Magnesium er relativt lite transporterbart internt når det har kommet inn i planten. Mangelsymptomene viser seg som redusert grønnfarge mellom grønne bladnerver, først i eldre blad. Ved alvorlig magnesiummangel blir bladene gulhvite og det skjer bladavkasting.
For ernæringsløsninger for vanning: Dosen avhenger av vannets alkalitet, dvs. innholdet av hydrogenkarbonationer. Utfør en råvannsanalyse for å bestemme alkaliniteten. 0,17 l Magnofoss nøytraliserer en alkalitet på 100 mg / l i 1000 l vanningsvann. Husk å la en alkalitet på 50-100 mg / l ligge i vannet for å opprettholde en viss bufferevne i vannet. Eksempel: Vannet ditt har en alkalinitet på 230 mg / l. Du vil nøytralisere 180 mg / l (og beholde 50 mg / l). Da trengs 0,17 x 180/100 = 0,306 l Magnofoss per 1000 l vanningsvann.

Lett tilgjengelig - oppløst i vann, for øyeblikkelig bruk.

Generelle anbefalinger

Avling

Målsetting

Anbefaling

Til bladgjødsling og vanning av næringsstoffer både i drivhus og utendørs.

Generelt for å øke styrke og motstandskraft

Normal dosering: Drivhus 2-3 dl / 1000 l næringsløsning Utendørs 10-25 l / ha. Bruk fuktmiddel Ekovett.

Analyse

Nitrogen
Fosfor
Magnesium
Kadmium

10 g / l
175 g / l
62 g / l
<0,004 mg / l

Innhold

Fosfor, nitrogen og magnesium

Anbefaling

Referer til jord og eventuelt blad analyse, samt konsulter din rådgiver, plantens næringsbehov og avlingsnivå.

ANNEN DRYPP- OG BLADGJØDSEL KONVENSJONELT

Del dette på: