Levasil CS15-150 Bindzil

styrker cellevegger og struktur

Levasil er en bladgjødsel som tilfører silisium i lettopptakelig form. Levasil brukes som bladgjødsel, i vanning eller på friland. Det styrker motstandskraften mot ulike typer stress, som varme, kulde, salt, miljøgifter og skadelige organismer. Levasil tilføre silisium, som er byggestener i celleveggene.

Silisium har fått økende oppmerksomhet i landbruket de siste årene på grunn av den gunstige effekten det har på flere avlingsarter. Silisiumgjødsling blir nå sett på som et bærekraftig alternativ for å gi toleranse mot biotiske og abiotiske belastninger som representerer begrensninger for avlingsproduksjon. De gunstige virkningene av Si er godt dokumentert, og disse fordelene avledet fra Si er ofte korrelert med mengden Si-opptak av planter. Til tross for den relative forekomsten av Si i jord, er imidlertid plante tilgjengelig Si begrenset i de fleste jordtyper. Av denne grunn er en bedre molekylær forståelse av Si-opptaket i planter viktig for å maksimere fordelene ved Si-befruktning.

Lett tilgjengelig - oppløst i vann, for øyeblikkelig bruk.
Konsentrert, har lite lagringsbehov, raskt å tilsette.

Generelle anbefalinger

Avling

Målsetting

Anbefaling

Bladgjødsling, vanning, friland

Generelt for å øke styrke og motstandskraft

Veksthus: 1-2% løsning som sprøytes eller 0,1-0,4 liter/m3 i vanning, friland 5-50 liter/ha. Kan ikke blandes med andre gjødsel. Sterk basisk løsning.

Analyse

K
Si

13,7 %
7 %

Innhold

Silisium og Kalium

Anbefaling

Referer til jord og eventuelt blad analyse, samt konsulter din rådgiver, plantens næringsbehov og avlingsnivå.

ANNEN DRYPP- OG BLADGJØDSEL KONVENSJONELT

Del dette på: