Hybrid Høst

NPK 8-6-10

Hybrid Høst er en gjødsel tilpasset såing om høsten, og egner seg særlig godt til høstkorn. Den er tilsatt ekstra kalsium og svovel fordi det bedrer utvikling av rota og øker busking. Hybrid Høst er rik på organiske forbindelser som er med på å bygge opp jordstrukturen. Hybrid Høst inneholder alle plantenæringsstoffene; magnesium, svovel, kalsium, mikronæringsstoffer og hygienisert organisk materiale. Mineraldelen av nitrogenet er urea som er beskyttet med Agrotain®. Les mer om Agrotain® her.
Hybrid Høst er utviklet av Grønn Gjødsel.

Hybridgjødsel er en organisk gjødsel tilsatt ekstra mineraler. Kombinasjonen av mineralsk og organisk gjødsel gir et produkt som tar i bruk de unike egenskapene fra begge typer. Det organiske innholdet bidrar til bedre jordhelse og gjør avlingen mindre utsatt for tørking, sopp og skadelige parasitter. Ved bruk av hybridgjødsel bli jorda grovere og mer porøs enn ved kun kjemisk gjødsel, og det vil danne seg mindre dammer. Mange rapporterer at halmen fra året før blir raskere brutt ned, fordi det er et mer mikroliv i jorda.

Oppholdsfrist: Må ikke gjødsle etter 21 dager før høsting eller beiting

Eksklusiv: Hybrid Høst er produsert med Grønn Gjødsels unike formulering. Vårt tredje elements bindende egenskaper i komposisjonen, muliggjør Hybrid Høsts fantastiske egenskaper.

Homogenisert: Ingrediensene i Hybrid Høst er jevnt blandet noe som sikrer likt innhold i hver pellets. Det gir jevn distribusjon av alle næringsstoffer.

Hygienisering og kompostering: Råvarene er kompostert ved høy temperatur over lang tid. Sikrer smittefri gjødsel.

Pelletert: Hybrid Høst er pelletert i størrelsen 2-4 mm og kappet kort. Letthåndterlig ved nedmolding og overgjødsling.

Løselig og vedvarende: Næringsstoffer er lett tilgjengelig med vedvarende virkning. Dette gir plantene mulighet for nødvendig tilgang av næringsstoffer gjennom vekstsesongen.

Verdi: Vi vil påstå at dette er en av de mest økonomiske gjødslene som er tilgjengelig på det norske markedet.

Analyse

Nitrogen (N)
Fosfor (P)
Kalium (K)
Kalsium (Ca)
Magnesium (Mg)
Svovel (S)
Bor (B)
Mangan (Mn)
Jern (Fe)
Kobber (Cu)
Sink (Zn)
Silisum (Si)

8 %
6 %
10 %
10 %
0,5 %
6 %
6 ppm
52 ppm
2523 ppm
5 ppm
130 ppm
65 ppm

Innhold

Naturlige proteinrike organiske råvarer

Mineralgjødsel beskyttet med Agrotain®

Gjødselen er klorfri.

Hektolitervekt: 0,75 kg.

Anbefaling

50-100 kg / dda
Generelle gjødsling anbefaling, mengde må tilpasses.
Referer til jord og eventuelt blad analyse, samt konsulter din rådgiver, plantens næringsbehov og avlingsnivå.

ANNEN HYBRIDGJØDSEL

Del dette på: