Grøna Plant

Konsentrert plantenæringsløsning med høyt nitrogeninnhold

Grøna Plant  er en komplett gjødsel og inneholder alle viktige plantenæringsstoffer unntatt kalsium. Mikronæringsstoffene er chelatert til EDDHSA og DTPA for best mulig tilgjengelighet for planter.

Grøna Plant er godt egnet for dyrking der vegetativ vekst er ønsket. Brukes til ernæringsløsninger i drivhus og utendørs.
Grøna Plant bør ikke blandes med kalsiumnitrat i samme stamoppløsning.
For lengre kulturer kan det være nødvendig å tilsette kalsium i form av kalsiumnitrat eller ved å transplantere i kalket jord hvis vanningsvannet er kalsiumfattig (mykt vann).
Vær oppmerksom på risikoen for brannskader. Ikke sprøyt i solskinn og aldri på tørkestresste planter.
En råvannsanalyse anbefales for vekstsesongen. Analysen skal omfatte bestemmelse av vannets alkalitet. Ved alkalinitet over 100 mg / l, bør syre tilsettes for å justere pH.
Kontakt oss for mer informasjon.

NB Lav pH Fare for etsning

Lett tilgjengelig - oppløst i vann, for øyeblikkelig bruk.

Analyse

Næringsstoff
N
P
K
Mg
S
B
Cu
Fe
Mn
Mo
Zn

Innhold g/liter
93
11,6
58
6,4
6,6
0,36
0,04
1,68
0,84
0,06
0,26

Innhold

Konsentrert løsning av vekstnæring
NB Lav pH ca 2

Anbefaling

Standard dose for vanning: 2 ml Grøn Plant / l vanningsvann (eller 200 ml / 100 l vann).
For bladgjødsling brukes 1-2 ml Grøn Plant / l vann.
Grønne områder: 25-100 l i minst 300 l vann / ha.

ANNEN DRYPP- OG BLADGJØDSEL KONVENSJONELT

Del dette på: