Folio Zn – Bladgjødsel til bruk ved mangel på sink

Folio Zn er en bladgjødsel som brukes etter bladanalyse eller forebyggende før en periode med økende mineralbehov. Den kan brukes ved økologisk produksjon. Zink (Zn) er et av de åtte essensielle mikronæringsstoffene. Sink er trolig den vanligste mangelen og kan føre til betydelig reduksjon i avkastning og kvalitet. Faktisk kan utbyttet reduseres med over 20% før visuelle tegn oppstår! Kostnaden på tap av produksjon er langt høyere enn kostnaden ved testing av jord og plantevev og påføring av sink. Mobiliteten av sink i planter varierer, avhengig av tilgjengeligheten i jorden eller voksende medier. Når sinktilgjengelighet er tilstrekkelig, blir det lett å oversette fra eldre til yngre blader, mens når sink er mangelfull, blir sinkbevegelsen fra eldre blader til yngre forsinket. Det trengs av planter i små mengder, men likevel viktig i en rekke prosesser, som produksjon av veksthormon og internodeforlengelse.

Folio Zn inneholder en høy konsentrasjon av sink i kombinasjon med en dispergent. Dispergenten sørger for at mineralet får god kontakt med bladoverflaten, og vekstene får god mulighet til å ta det opp. Dispergenten er laget av plantemateriale og er organisk omsettbar. For best å hjelpe vekstene ut av en mineralmangel er Folio Zn tilsatt energi i form av bladgjødsel (Pepton).  Folio Mn tas opp i vekstene i løpet av noen timer og virkningen kan være synlig allerede samme dag. Folio Zn leveres i pulverform og skal blandes med vann, og kan brukes sammen med andre typer bladgjødsel eller plantevernmidler. Folio Zn doseres med mellom 50 og 200 gram (tørr vekt) pr. dekar. 

 

Ferdig formulert bladgjødsel til bruk mot sinkmangel ved sprøyting på bladverket i grønnsaker, frukt, belgfrukter, korn og oljevekster.
Styrker plantens utvikling av stengler, knopper og blader. Stimulerer blomsten, dannelsen og veksten av frukten.
Blandes i vann etter ønsket dosering, etter erfaring, jord- eller bladanalyse.

Gjødselen kan brukes i økologisk produksjon. (EF) nr 834/2007.

Generelle anbefalinger

Avling

Målsetting

Anbefaling

Eple

Styrker vekst og utvikling

Før blomstring ved fare for mangel, ellers etter avblomstringen er ferdig. Kan gjerne gjentas etter 10-14 dager. For korkrust-utsatte typer utsettes gjerne behandlingen til 6 uker etter avblomstring.

Potet

Styrker vekst og utvikling

Brukes en uke etter full oppspiring, gjenta en gang etter 14 dager, osv

Salat på friland

Styrker vekst og utvikling

10-14 dager etter planting/oppspiring. Ved moderat mangel gjenta med 10-14 dagers intervall. Siste behandling senest 1 måned før høsting.

Korn

Styrker vekst og utvikling

Fra tobladstadiet til 1. leddknute blir synlig. Ved moderat mangel gjentas behandlingen med 10 til 14 dagers mellomrom.

Bringebær

Styrker vekst og utvikling

Når knoppene er grønne eller flere behandlinger: Når knoppene er grønne, når knoppene er hvite og etter høsting.

Analyse

Sink innhold (Zn)
Pepton
Organisk karbon

min. 19,5 %
20 %
ca. 4 %

Aminosyreprofil

Alle aminosyrer (i Pepton delen) er av type L

Anbefaling

Løses i vann:

50 - 200 gram (tørr vekt) pr. dekar.

ANNEN MINERAL BLADGJØDSEL-ØKOLOGISK

Del dette på: