Folio Mn – Bladgjødsel til bruk ved mangel på mangan

Folio Mn er en bladgjødsel som brukes ved mangel på mangan. Den kan brukes ved økologisk produksjon. Folio Mn brukes etter en bladanalyse eller som forebyggende før perioder med økende mineralbehov. Slike perioder er ved blomstring, fruktsetting eller under sterk vekst og utvikling. 

Folio Mn inneholder en høy konsentrasjon av mangan i kombinasjon med en dispergent. Dispergenten sørger for at mineralet får god kontakt med bladoverflaten, og veksten får god mulighet til å ta det opp. Dispergenten er laget av plantemateriale og er organisk omsettbar.

For best å hjelpe vekstene ut av en mineralmangel er Folio Mn tilsatt energi i form av en bladgjødsel (Pepton).  Folio Mn tas opp i vekstene i løpet av noen timer og virkningen kan være synlig allerede samme dag.

Folio Mn leveres i pulverform og skal blandes ut med vann, og kan brukes sammen med andre typer bladgjødsel eller plantevernmidler. Folio Mn doseres med mellom 50 og 200 gram (tørr vekt) pr. dekar. 

Folio Mn er et økologisk godkjent korrektiv.

Ferdig formulert bladgjødsel til bruk mot manganmangel ved sprøyting på bladverket i grønnsaker, frukt, belgfrukter og korn.
Styrker plantens utvikling av knopper og blader. Stimulerer blomsten, dannelsen og veksten av frukten.
Blandes i vann etter ønsket dosering, etter erfaring, jord- eller bladanalyse.

Gjødselen kan brukes i økologisk produksjon. (EF) nr. 834/2007.

Generelle anbefalinger

Avling

Målsetting

Anbefaling

Eple

Styrker vekst og utvikling

Før blomstring ved fare for mangel, ellers etter avblomstringen er ferdig. Kan gjerne gjentas etter 10-14 dager. For korkrust-utsatte typer utsettes gjerne behandlingen til 6 uker etter avblomstring.

Potet

Styrker vekst og utvikling

Brukes en uke etter full oppspiring, gjenta en gang etter 14 dager, osv

Salat på friland

Styrker vekst og utvikling

10-14 dager etter planting/oppspiring. Ved moderat mangel gjenta med 10-14 dagers intervall. Siste behandling senest 1 måned før høsting.

Blomkål

Stimulere begynnende hodedanning. Spesielt ved lav jordtemperatur på våren/forsommeren.

Fra 4-bladstadtiet. Gjentas med 10 til 14 dagers intervaller ved middels mangelsymptom.

Belgfrukter

Styrker vekst og utvikling

Start på 4-6 bladstadiet for å forebygge generell mangel. Ved blomstringsstart, gjentas ved blomstringsavslutning for å forebygge indre misfarge.

Analyse

Mangan innhold (Mn)
Pepton
Organisk karbon

min. 17 %
20 %
ca. 4 %

Aminosyreprofil

Alle aminosyrer (i Pepton delen) er av type L

Anbefaling

Løses i vann:

50 - 200 gram (tørr vekt) pr. dekar.

ANNEN MINERAL BLADGJØDSEL-TIL ØKOLOGISK DYRKING

Del dette på: