Folio Cu – Bladgjødsel til bruk ved mangel på kobber

Folio Cu er en bladgjødsel som brukes etter en bladanalyse eller som forebyggende før perioder med økende mineralbehov. Den kan brukes ved økologisk produksjon. Kobber (Cu) er et av de åtte essensielle mikronæringsstoffene. Det trengs av planter i små mengder, men likevel viktig i et bredt spekter av utviklingsprosesser.
Tilgjengeligheten av kobber er avhengig av jordtype.

Folio Cu inneholder en høy konsentrasjon av kobber i kombinasjon med en dispergent. Dispergenten sørger for at mineralet får god kontakt med bladoverflaten, og veksten får god mulighet til å ta det opp. Dispergenten er laget av plantemateriale og er organisk omsettbar. For best å hjelpe vekstene ut av en mineralmangel er Folio Cu tilsatt energi i form av en bladgjødsel (Pepton).  Folio Cu tas opp i vekstene i løpet av noen timer og virkningen kan være synlig allerede samme dag. Folio Cu leveres i pulverform og skal blandes ut med vann, og kan brukes sammen med andre typer bladgjødsel eller plantevernmidler. Folio Cu doseres med mellom 50 og 200 gram (tørr vekt) pr. dekar. 

Ferdig formulert bladgjødsel til bruk mot kobbermangel ved sprøyting på bladverket i grønnsaker, frukt, belgfrukter, korn og oljevekster.
Styrker plantens utvikling av stengler, knopper og blader. Stimulerer blomsten, dannelsen og veksten av frukten.
Blandes i vann etter ønsket dosering, etter erfaring, jord- eller bladanalyse.

Gjødselen kan brukes i økologisk produksjon. (EF) nr 834/2007.

Generelle anbefalinger

Avling

Målsetting

Anbefaling

Gulrot

Styrker vekst og utvikling

Når plantene er 15 cm høye. Ved moderat mangel gjentas behandlingen med 10-14 dagers intervall.

Blomkål

Styrker vekst og utvikling

Ved 4 til 6 bladstadiet. For moderat kobbermangel bør behandling gjentas en til to ganger med 10 til 14 dagers mellomrom.

Salat på friland

Styrker vekst og utvikling

10-14 dager etter planting/oppspiring. Ved moderat mangel gjenta med 10-14 dagers intervall. Siste behandling senest 1 måned før høsting.

Korn

Styrker vekst og utvikling

Fra tobladstadiet til 1. leddknute blir synlig. Ved moderat mangel gjentas behandlingen med 10 til 14 dagers mellomrom. I høsthvete en behandling før vinter.

Bringebær/Jordbær

Styrker vekst og utvikling

Tidlig i sesongen, altså før blomstring.

Analyse

Kobber innhold (Cu)
Pepton
Organisk karbon

min. 12 %
20 %
ca. 4 %

Aminosyreprofil

Alle aminosyrer (i Pepton delen) er av type L

Anbefaling

Løses i vann:

50 - 200 gram (tørr vekt) pr. dekar.

ANNEN MINERAL BLADGJØDSEL-TIL ØKOLOGISK DYRKING

Del dette på: