Folio Ca – Bladgjødsel til bruk ved mangel på kalsium

Folio Ca er en bladgjødsel som brukes ved mangel på kalsium. Den kan brukes i økologisk produksjon. Folio Ca brukes etter en bladanalyse eller som forebyggende før perioder med økende mineralbehov. Slike perioder er ved blomstring, fruktsetting eller under sterk vekst og utvikling. 

Folio Ca inneholder en høy konsentrasjon av kalsium i kombinasjon med en dispergent. Dispergenten sørger for at mineralet får god kontakt med bladoverflaten, og veksten får god mulighet til å ta det opp. Dispergenten er laget av plantemateriale og er organisk omsettbar.

For best å hjelpe vekstene ut av en mineralmangel er Folio Ca tilsatt energi i form av en bladgjødsel (Pepton).  Folio Ca tas opp i vekstene i løpet av noen timer og virkningen kan være synlig allerede samme dag.

Folio Ca leveres i pulverform og skal blandes ut med vann, og kan brukes sammen med andre typer bladgjødsel eller plantevernmidler. Folio doseres med mellom 50 og 200 gram (tørr vekt) pr. dekar. 

 

Ferdig formulert bladgjødsel til bruk mot kalsiummangel ved sprøyting på bladverket i potet, frukt og bær. Styrker plantens utvikling av knopper og blader. Stimulerer blomsten, dannelsen og veksten av frukten. Blandes i vann etter ønsket dosering, etter erfaring, jord- eller bladanalyse.

Gjødselen kan brukes i økologisk produksjon. (EF) nr 834/2007.

Generelle anbefalinger

Avling

Målsetting

Anbefaling

Eple

For utvikling og farge.

3-8 behandlinger med 10-14 dager intervall fra kronbladfall. For bedre farge på eplene behandling når frukten har begynt å skifte farge, gjerne gjentatt etter 7 dager, normalt 2-3 uker for høsting.

Potet

Stimulere tidlig vekst(1) og øke knollantall(2) og størrelse(3).

(1) Brukes en uke etter oppspiring. (2) Brukes når halvparten av stolontoppene er dobbelt så tykke som resten. (3) To behandlinger når knollene er ca 10 mm, gjenta en gang etter 14 dager.

Salat på friland

Styrker vekst og utvikling

2-3 behandlinger med start 10-14 dager etter planting eller oppspiring. Behandlingen gjentas med 7-10 dagers intervall.

Blomkål

Stimulere begynnende hodedanning. Spesielt ved lav jordtemperatur på våren/forsommeren.

2 til 3 behandlinger ved tilvekstpunktets strekning til begynnende hodedanning. Spesielt ved lav jordtemperatur på våren/forsommeren. Gjentas hver 7 til 14 dag.

Steinfrukt

Stimulere vekst og utvikling

2-5 behandlinger med 7-14 dagers intervall fra kronbladfall.

Analyse

Kalsium innhold (Ca)
Pepton
Organisk karbon

min. 18 %
20 %
ca. 4 %

Aminosyreprofil

Alle aminosyrer (i Pepton delen) er av type L

Anbefaling

Løses i vann:
50 - 200 gram (tørr vekt) pr. dekar.

ANNEN MINERAL BLADGJØDSEL-TIL ØKOLOGISK DYRKING

Del dette på: