Folio Ca – Bladgjødsel til bruk ved mangel på kalsium

Folio Ca er en økologisk bladgjødsel som brukes ved mangel på kalsium. Folio Ca brukes etter en bladanalyse eller som forebyggende før perioder med økende mineralbehov. Slike perioder er ved blomstring, fruktsetting eller under sterk vekst og utvikling. 

Folio Ca inneholder en høy konsentrasjon av kalsium i kombinasjon med en bærer (chelat). Bæreren sørger for at mineralet heftes på bladene, og veksten får god mulighet til å ta det opp. Chelatet er laget av plantemateriale og er organisk omsettbart.

For best å hjelpe vekstene ut av en mineralmangel er Folio Ca tilsatt energi i form av en bladgjødsel (Pepton).  Folio Ca tas opp i vekstene i løpet av noen timer og virkningen kan være synlig allerede samme dag.

Folio Ca leveres i pulverform og skal blandes ut med vann, og kan brukes sammen med andre typer bladgjødsel eller plantevernmidler. Folio doseres med mellom 50 og 200 gram (tørr vekt) pr. dekar. 

Folio er et økologisk godkjent korrektiv.

Styrker rotutviklingen
Styrker plantens utvikling (blader og knopper)
Stimulerer blomsten, dannelsen og veksten av  frukten
Kan brukes i økologisk landbruk

Gjødsel godkjent i økologisk landbruk ved (EF) nr. 834/2007.ivå.

Generelle anbefalinger

Avling

Målsetting

Anbefaling

Alle avlinger

Øke stress toleransen

1 - 2 ganger 3-4 l/ha ved plantestress.

"

Effekiviser ved bruk av plantevenmidller

1,5 - 3 l / 100 liter vann i sprøyten sammen med plantevernmidler

"

Forbedring i effektivitet og tolerabilitet, etterveksten etter herbicid sprøyting, avling, vitalitet

1 - 2 l / ha, spesielt i kaldt vær

"

Avling, hjelpe blomster å motstå frost

1-2 ganger 2 l / ha

Korn

Innledende vekst, avling, vitalitet

2 - 3 liter / ha

Potet

Yield, hjelpe blomster å motstå frost

1-2 ganger 2 l / ha

Analyse

Aminosyrer totalt
Aminosyrer frie
Total nitrogen
Organisk nitrogen
Fosfat (P2O5)
Kalium (K2O)
Kalsium (CaO)
Jern (Fe)
Organisk karbon
pH

29,0%
6,0%
5,0%
4,5%
0,25%
3,0%
0,01%
750 ppm
18,0%
8,5 - 9,5 

Aminosyreprofil

Alle aminosyrer (i Pepton delen) er av type L

Alanine
Lysine
Arginine
Methionine
Aspartic acid
Phenylalanine
Cysteine
Serine
Glutamic acid
Threonine
Glicine
Tryphophan
Histidine
Tyrosine
Isoleucine
Valine
Leucine
Proline

Anbefaling

Bladgjødsling:

50 og 200 gram (tørr vekt) pr. dekar.