Folio B – Bladgjødsel til bruk ved mangel på bor

Folio B er en bladgjødsel som brukes ved mangel på bor. Den kan brukes ved økologisk produksjon. Folio B brukes etter en bladanalyse eller som forebyggende før perioder med økende mineralbehov. Slike perioder er ved blomstring, fruktsetting eller under sterk vekst og utvikling. 

Folio B inneholder en høy konsentrasjon av bor i kombinasjon med en dispergent. Dispergenten sørger for at mineralet får god kontakt med bladoverflaten, og veksten får god mulighet til å ta det opp. Dispergenten er laget av plantemateriale og er organisk omsettbar.

For best å hjelpe vekstene ut av en mineralmangel er Folio B tilsatt energi i form av en bladgjødsel (Pepton).  Folio B tas opp i vekstene i løpet av noen timer og virkningen kan være synlig allerede samme dag.

Folio B leveres i pulverform og skal blandes ut med vann, og kan brukes sammen med andre typer bladgjødsel eller plantevernmidler. Folio B doseres med mellom 50 og 200 gram (tørr vekt) pr. dekar.

Ferdig formulert bladgjødsel til bruk mot bormangel ved sprøyting på bladverket i grønnsaker, frukt, belgfrukter og korn.
Styrker plantens utvikling av knopper og blader. Stimulerer blomsten, dannelsen og veksten av frukten.
Blandes i vann etter ønsket dosering, etter erfaring, jord- eller bladanalyse.

Gjødselen kan brukes i økologisk produksjon.(EF) nr 834/2007.

Generelle anbefalinger

Avling

Målsetting

Anbefaling

Eple

Styrker vekst og utvikling

Før blomstring ved fare for mangel, ellers etter avblomstringen er ferdig. Kan gjerne gjentas etter 10-14 dager, men ikke etter at blader er felt.

Potet

Styrker vekst og utvikling

Brukes en uke etter full oppspiring, gjenta en gang etter 14 dager, osv. Kan gjentas inntil 2-3 uker etter danning av knoller.

Salat på friland

Styrker vekst og utvikling

10-14 dager etter planting/oppspiring. Ved moderat mangel gjenta med 10-14 dagers intervall.

Blomkål/hodekål

Stimulere begynnende hodedanning. Spesielt ved lav jordtemperatur på våren/forsommeren.

Fra 4-bladstadtiet. Gjentas med 10 til 14 dagers intervaller ved middels mangelsymptom.

Bringebær

Styrker vekst og utvikling

Første behandling når knoppene er grønne, andre når de er hvite. Plantene kan også behandles etter høsting.

Analyse

Bor innhold (B)
Pepton
Organisk karbon

min. 11,2 %
20 %
ca. 4 %

Aminosyreprofil

Alle aminosyrer (i Pepton delen) er av type L

Anbefaling

Løses i vann:
50 - 200 gram (tørr vekt) pr. dekar.

ANNEN MINERAL BLADGJØDSEL-TIL ØKOLOGISK DYRKING

Del dette på: