Ferrovital

med naturlig jernchelat for bladgjødsling

Jernet i Ferrovital er bundet med det naturlige chelateringsmidlet citrat, som planten selv bruker for transport av jern inne i planten.
Jerncitrat absorberes derfor mer effektivt gjennom bladene sammenlignet med andre chelateringsmidler eller uklassifiserte produkter.

Jern, som mange andre mikronæringsstoffer, er viktig for plantens resistens mot sykdom. Ferrovital brukes til bladgjødsling til alle drivhus- og utekulturer for å motvirke jernmangel.
Pepton(eller Protem)+ Ferrovital + Magnofoss er en god kombinasjon for å spraye i blant annet bærdyrking om våren når temperaturen er lav og plantene foretrekkes av planteforbedrende stoffer. I kald jord er det ofte en jernmangel og Ferrovital gir lett absorberbart jern direkte til bladene. Magnofoss leverer viktig fosfor som er vanskelig å absorbere ved lav jordtemperatur og også magnesium i klorofyll. Spesielt når plantene er stresset eller svekket, er Pepton viktig ved å tilføre energi. Pepton gir også ferdige byggesteiner for proteinsyntese og forbedrer opptaket av de andre preparatene.

Lett tilgjengelig - oppløst i vann, for øyeblikkelig bruk.
Konsentrert, har lite lagringsbehov, raskt å tilsette.
En hurtig kilde til jern.

Generelle anbefalinger

Avling

Målsetting

Anbefaling

Bladgjødsling

Generelt for å tilføre jern ved analyse eller mistanke om jernmangel. Et tegn opp jernmangel er klorose, som kommer av redusert mengde klorofyll som derved gir gulfarge på planten som under normale forhold skulle være grønn.

Tilføres etter jordanalyser. Dose for bladgjødsling: 0,1-5,0 l / 100 l sprøytevæske, 5-10 l / ha. For golf greener 20 l / ha.

Analyse

Jern(Fe)
pH
densitet

5o g/liter
7
1,3 kg/l

Innhold

Jernchelat med det naturlige midlet citrat
Direkte tilgjengelig for opptak i plantene gir rask og sikker vekst.

Anbefaling

Referer til jord og eventuelt blad analyse, samt konsulter din rådgiver, plantens næringsbehov og avlingsnivå.

ANNEN DRYPP- OG BLADGJØDSEL KONVENSJONELT

Del dette på: