Effekt +

Reduserer pH og alkalitet i sprøyteløsninger

Effekt + brukes som tilsetningsstoff i vannet under plantesprøyting med f.eks jern, mangan og enkelte soppdrepende midler. Effekt + har en pH-senkende effekt, noe som forbedrer opptaket i bladene av plantenæringsstoffer og visse kjemiske plantevernmidler.

pH-kontroll av sprøytevæsken er spesielt viktig når du bruker vann som inneholder høye nivåer av hydrogenkarbonationer (høy bufferkapasitet, alkalitet). Ved å tilsette Effekt + senkes pH og hydrogenkarbonationene frigjøres i luften som karbondioksid. Dermed forhindres utfelling og avsetninger. Mange kjemiske plantevernmidler fungerer bedre ved lavere pH. Halveringstiden for noen typer plantevernmidler kan forlenges. Plantenæringsstoffer holdes i oppløsning ved riktig pH og dermed blir de lettere absorberbare for planten.

Normal dosering: 1-3 l / 400 l vann / ha, avhengig av vannets bufferkapasitet. NB! Ved bruk av regn eller overflatevann er doseringen betydelig mindre. For å redusere alkaliniteten med 100 mg / l, tilsett 120 ml Effect + / 1000 l sprøytevæske. Se tabell under nedenfor viser hvor mye Effect + som skal tilsettes ved forskjellig alkalitet i vannet, mens en alkalitet på 50 mg / l opprettholdes.

Når Effekt + er kombinert med forskjellige kjemikalier, følg bruksanvisningen nøye. Normalt tilsettes buffertilsetningsstoffer som Effect + etter fukting av pulver (WP) og "dispergerbare granuler" (WDG), men før "flytende flytbare stoffer" (SC, SE) og "emulgerbare konsentrater" (EC). Til slutt tilsettes fuktemidler, for eksempel vårt produkt Ekovett.

Alkalinitet
50
100
150
200
250
300
350

Mengde Effekt+ (ml/100 l)
0
60
120
180
240
300
370

Lett tilgjengelig - oppløst i vann, for øyeblikkelig bruk.

Analyse

Densitet
pH

1,24 kg / l
2,3

Innhold

Organiske syrer och salter av organiske syrer

Anbefaling

Normal dosering: 1-3 l / 400 l vann / ha, avhengig av vannets bufferkapasitet

ANDRE HJELPESTOFFER

Del dette på: