Omlegging til organisk drift åpner for å blande inn egen kyllingmøkk i gjødsla. Svarthavre fra gården skal brukes i kyllingfôr. Å fyre med halm er en del av gårdens nye økosystem.

Korn- og kyllingbonde Lars Otto Grundt på Huseby i Eidsberg regner med å drive mer lønnsomt ved å satse på en organisk og sirkulær driftsmodell, med svarthavre som pilotvekst.

- Jeg prøvde meg på svarthavre for ti år siden. Den er populært hestefôr i utlandet, og jeg tenkte på traverne. I stallen var det derimot ingen respons. I mellomtiden har svarthavre blitt populær blant helsebevisste. Den fungerer også fint til kyllingfôr, dermed kan jeg bruke den til egen besetning, ved siden av til humant konsum, som også er blitt stadig mer aktuelt, forteller Grundt.

Marin leirjord
Gården Huseby har et stort mangfold av jordtyper, fra blåleire med siltholdig jord til sandholdig mold. Gården ligger ved Glomma under marin grense og det er ikke langt ned til kvikkleire, men den gamle dreneringen som består av tradisjonelle teglstensrør fungerer fortsatt veldig bra.

- Vi har gradvis gått over til mer bruk av stubbharving, og gjerne også om høsten om været tillater. For å unngå at det dannes såle pløyer jeg hver tredje år, redusert bearbeiding er noe vi i Østfold har jobbet med i flere år, ikke minst for å hindre avrenning, sier Grundt.

Høstingen foregår på tradisjonelt vis, men det kan være en utfordring å få inn avlingene ved godt vær. Derfor har Grundt lenge basert seg på korntørking. All halm fra bygg og hveteavlingene brukes som bioenergi til å tørke kornet med ved siden av å fyre for kyllingen.

Raps i syklus
Det brukes utstrakt vekstskifte på gården, og normalt dyrkes gårdhvete på en tredjedel, ulike havretyper på en tredjedel og resten brukes til bygg eller raps. Grundt er medlem i matrapsforeningen og leverer til Odelia. Pressrestene fra rapsen som leveres brukes til innblanding i kraftfor av Mysen Kornsilo. En stor del av dette kommer naturligvis tilbake som mat til kyllingene på gården, som utgjør en årsproduksjon på 125 000 stk.

- Jeg synes det er en fin ordning å bruke rapsrester til kraftfor. Raps har også en annen god egenskap med å berike jorda, den gir bra med bladrester og organisk tilskudd til jorda, og passer således godt inn i en økologisk drift på flere måter, sier Grundt.

I år blir det da også raps til fordel for bygg, nettopp for å øke det biologiske mangfoldet.

Ny giv med svarthavre
Foranledningen til å ta opp igjen svarthavre har vært ny tilgang på god organisk gjødsel fra en lokal produsent. Der også kyllingmøkk inngår.

- I fjor brukte jeg en såkalt hybridgjødsel fra Gjønn Gjødsel på Rakkestad, der næringa kommer fra naturlige kilder, blant annet fra kyllingmøkk. Hybridgjødsla er tilsatt noe mineraler som sikring, men er steget på veien mot økologisk drift. Drivkraften i jorda kommer heretter nedenfra, det er en god følelse, det vil bygge opp økologien i jorda, sier Grundt, som i fjor fikk femti tonn svarthavre ut av det første prøvefeltet.

- Å drive helt uten plantevern er krevende, og økologisk drift er et stykke opp og fram, men svarthavre er i så måte et spennende alternativ. Den er fortsatt litt vill og ikke så kravstor. Den slår ugresset med mindre plantevern - og mindre pløying, sier Grundt.

Fra kylling til kylling
Nå som han har tilgang på en balansert organisk gjødsel ser Grundt nye muligheter for gården, og et spennende alternativ er å kunne levere kyllingmøkk og få organisk gjødsel tilbake.

- Jeg er tilhenger av så enkel drift som mulig, og å drive jorda slik at den blir mer næringsrik. Plantevern og kunstgjødsel føles ofte for dyrt. Derfor ønsker jeg heller å bygge opp det biologiske mangfoldet i jorda, slik at sopp-, og bakteriekulturen blir rikere, og vekstene vil kunne ta opp mineraler på en naturlig måte, sier Grundt.

En sirkulær drift vil naturligvis også gi mer overskudd til bruket.

- Det bedre økonomi i å bruke lokal organisk gjødsel, og man får flere alternativer. Jeg ser ikke bort fra å levere svarthavre til hest, men uansett får jeg mer frihet. Svarthavre og organisk drift er en spennende kombinasjon, sier Grundt.

Aske og bladgjødsel
Ved siden av svarthavre dyrker han vanlig havre, hvete og raps. En normal høst gir fire hundre tonn og kornet er bærebjelken i gårdens økonomi.

- Jeg kommer til å legge om alle jordene til organisk i år. Jeg brenner halm for å varme opp kyllinghuset. Asken fører tilbake til jorda. Økologisk drift krever investeringer i utstyr og mer tid, men det er klart at det er dette som er det langsiktige målet, sier Grundt.

Som en del av omleggingen vil han følge opp plantene tettere gjennom sesongen, og foreta analyser av vekstene.

- Jeg ser for meg å bruke økologisk bladgjødsel en eller to ganger i løpet av sommeren. Tidligere fantes det ikke slike alternativer, og da var det mer usikkert å satse på organisk drift, sier Grundt.

Svarthavren fra i fjor har han ennå ikke har bestemt seg for hva skal gå til. Men en ting er sikkert. Det blir mye svarthavre framover.

Del dette på:

Legg igjen en kommentar

Scroll to top