Urea med inhibitor gir høyt nitrogenopptak

Ved bruk av stabilisator under gjødsling med urea vil man oppnå tilnærmet samme utnyttelse av nitrogenet som ved bruk av annen gjødsel, som f.eks. ammoniumnitrat. Stabilisert urea er dermed et spennende og rimelig alternativ til bruk ved ettergjødsling.

Urea er en godkjent nitrogenkilde og er vanlig brukt som gjødsel innen mange typer landbruk. Ved bruk av ren urea på tradisjonelt vis kan imidlertid inntil 40 % av nitrogenet gå tapt i jorda og ikke komme vekstene til gode. Dette skyldes naturlige bakterier som omsetter urea hurtigere enn vekstene.

Produktet Urea A 46-0-0 inneholder en naturlig stabilisator kalt Agrotain®. Når man bruker denne stabilisatoren vil man holde tilbake de naturlige prosessene, og urea vil omsettes i et langsommere tempo. Dermed vil vekstene rekke å fange opp nitrogenet underveis, før det blir nedbrutt og til sist frigjort til atmosfæren. Stabilisatoren fungerer ved å hemme et enzym (urease) som omdanner urea til ammonium.. Dermed vil nitrogenet bli mer tilgjengelig for plantene over tid, og kan ta det opp i sitt eget tempo og gjøre seg nytte av de i vekst og utvikling.

Agrotain® nitrogen stabilisator er den opprinnelige, mest forskningsbaserte ureasehemmer som finnes på markedet. Agrotain® er basert på 25 års praktiske studier gjort på millioner av hektar over hele verden. Agrotain® sørger effektivt for at nitrogenet forblir tilgjengelig for plantene og bidrar dermed til å øke avlingen og minimere miljøpåvirkningen. Agrotain® er også effektiv ved lave temperaturer.

I Tyskland er lovgivningen nylig endret for bruk av urea fra 2020 er det påbudt med stabilisator, dette først og fremst for å hindre utslipp av nitrogen til atmosfæren. En viktig fordel med urea er at det ikke inneholder klorforbindelser.

Del dette på:
Scroll to top