Grønn Øko V

GrønnØko V 2-0-25

Grønn Øko V 2-0-25 er ren vinasse (vegtabilsk produkt). Gjødselen inneholder særdeles mye kalium. N-P-K = 2 - 0 - 25. Inneholder 18% svovel, 8% Kalsium samt mikronærings stoffer.

Produktet selges i 1000 kilo sekker eller annet etter avtale.

Importert av Grønn Gjødsel. Grønn Øko V 2-0-25 er bestillingsvare.

Godkjent for bruk i økologisk landbruk.

Ved lagring ute skal sekken settes på pall med tykk presenning tildekket over. Ved lagring inne skal sekken settes på pall.

Produkt analyse

Nitrogen (N)
Fosfor (P)
Kalium (K)
Kalsium (Ca)
Magnesium (Mg)
Svovel (S)
Bor (B)
Mangan (Mn)
Jern (Fe)
Kobber (Cu)
Sink (Zn)
2 %
0 %
28 %
8 %
0,1 %
18 %
0,0013 %
0,0003 %
0,0015 %
< 0,001 %
< 0,001 %

 

Innhold

100% Vinasse
Gjødselen er klorfattig.
Ved lagring ute skal sekken settes på pall med tykk presenning tildekket over. Ved lagring inne skal sekken settes på pall.

Applisering

50-100 kg / da
Generelle gjødsling anbefaling, mengde må tilpasses.
Referer til jord og eventuelt blad analyse, samt konsulter din rådgiver, plantens næringsbehov og avlingsnivå.