Pelletert, hygienisert hønsegjødsel

GrønnØko EDF. EDF står for «egen definert» formel. Ta kontakt hvis du vil ha en egen blanding på gjødselen!

Eksklusiv: GrønnØko EDF er produsert med “behandlet” kylling gjødsel og har fantastiske egenskaper.

Homogenisert: Ingrediensene i GrønnØko er jevnt blandet noe som sikrer likt innhold i hver pellets. Det gir jevn distribusjon av alle næringsstoffer.

Hygienisering og kompostering: Råvarene er kompostert ved høy temperatur over lang tid. Sikrer smittefri gjødsel.

Pelletert: GrønnØko er pelletert i størrelsen 4-5 mm. Letthåndterlig ved nedmolding og overgjødsling.

Løselig og vedvarende: Næringsstoffer er lett tilgjengelig med vedvarende virkning. Dette gir plantene mulighet for nødvendig tilgang av næringsstoffer gjennom vekstsesongen.

Verdi: En av de mest økonomiske gjødslene som er tilgjengelig på det norske markedet.


Pellets 2 – 4 mm


Knust 0,5 – 1 mm

Produkt analyse

Nitrogen (N)
Fosfor (P)
Kalium (K)
Kalsium (Ca)
Magnesium (Mg)
Svovel (S)
Bor (B)
Mangan (Mn)
Jern (Fe)
Kobber (Cu)
Sink (Zn)
Silikon (Si)
egendefinert %
egendefinert %
egendefinert %
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Innhold

Kompostert og hygienisering hønsegjødsel
Gjødselen er klorfri.
Hektolitervekt: 0,75 kg.

Applisering

50-100 kg / da
Generelle gjødsling anbefaling, mengde må tilpasses.
Referer til jord og eventuelt blad analyse, samt konsulter din rådgiver, plantens næringsbehov og avlingsnivå.