Grønn Øko 5-3-2

Pelletert, hygienisert hønsegjødsel. GrønnØko 5-3-2  er den originale organiske gjødselen, GrønnØko 5-3-2 er en allsidig organisk gjødsel laget av "behandlet" kylling gjødsel som inneholder 4 % kalsium og de essensielle plante nærings stoffene. Rå stoffet kommer fra økologiske høner.

Grønn Øko 5-3-2

 

Eksklusiv: GrønnØko 5-3-2 er produsert med “behandlet” kylling gjødsel gir fantastiske egenskaper.

Homogenisert: Ingrediensene i GrønnØko er jevnt blandet noe som sikrer likt innhold i hver pellets. Det gir jevn distribusjon av alle næringsstoffer.

Hygienisering gjennom kompostering: Råvarene er kompostert ved høy temperatur over lang tid. Sikrer smittefri gjødsel.

Pelletert: GrønnØko er pelletert i størrelsen 4-5 mm. Letthåndterlig ved nedmolding og overgjødsling.

Løselig og vedvarende: Næringsstoffer er lett tilgjengelig med vedvarende virkning. Dette gir plantene mulighet for nødvendig tilgang av næringsstoffer gjennom vekstsesongen.

Verdi: En av de mest økonomiske gjødslene som er tilgjengelig på det norske markedet.

Produkt analyse

Nitrogen (N)
Fosfor (P)
Kalium (K)
Kalsium (Ca)
Magnesium (Mg)
Svovel (S)
Bor (B)
Mangan (Mn)
Jern (Fe)
Kobber (Cu)
Sink (Zn)
Silikon (Si)
5 %
3 %
2 %
4 %
0,1 %
0,55 %
0,003 %
0,042 %
0,04 %
0,008 %
0,04 %
0,03 %

Innhold

Kompostert og hygienisering hønsegjødsel fra økologiske høner
Gjødselen er klorfri.
Hektolitervekt: 0,75 kg.

Applisering

50-100 kg / da
Generelle gjødsling anbefaling, mengde må tilpasses.
Referer til jord og eventuelt blad analyse, samt konsulter din rådgiver, plantens næringsbehov og avlingsnivå.