Grønn Øko 8 8-4-2

Pelletert GrønnØko 8-4-2  er den originale organiske gjødselen, GrønnØko 8-4-2 er en allsidig organisk gjødsel laget av "behandlet" kylling-hønse gjødsel og Kjøttbeinmel den inholder 4% kalsium og de essensielle plante nærings stoffene.

GrønnØko 8 8-4-2

 

Eksklusiv: GrønnØko 8-4-2 er produsert med “behandlet” kylling gjødsel gir fantastiske egenskaper.

Homogenisert: Ingrediensene i GrønnØko er jevnt blandet noe som sikrer likt innhold i hver pellets. Det gir jevn distribusjon av alle næringsstoffer.

Hygienisering gjennom kompostering: Råvarene er kompostert ved høy temperatur over lang tid. Sikrer smittefri gjødsel.

Pelletert: GrønnØko er pelletert i størrelsen 4-5 mm. Letthåndterlig ved nedmolding og overgjødsling.

Løselig og vedvarende: Næringsstoffer er lett tilgjengelig med vedvarende virkning. Dette gir plantene mulighet for nødvendig tilgang av næringsstoffer gjennom vekstsesongen.

Verdi: En av de mest økonomiske gjødslene som er tilgjengelig på det norske markedet.

Pellets 2 - 4 mm


Knust 0,5 - 1 mm

Produkt analyse

Nitrogen (N)
Fosfor (P)
Kalium (K)
Kalsium (Ca)
Magnesium (Mg)
Svovel (S)
Bor (B)
Mangan (Mn)
Jern (Fe)
Kobber (Cu)
Sink (Zn)
Silikon (Si)
7,5 %
4 %
2 %
4 %
0,1 %
0,55 %
0,003 %
0,042 %
0,04 %
0,008 %
0,04 %
0,03 %

Innhold

Kompostert og hygienisering:
Kyilling-hønse gjødsel
Kjøttbeinmel
Gjødselen er klorfri.
Hektolitervekt: 0,75 kg.

 

Applisering

50-100 kg / da
Generelle gjødsling anbefaling, mengde må tilpasses.
Referer til jord og eventuelt blad analyse, samt konsulter din rådgiver, plantens næringsbehov og avlingsnivå.