I Øko Serien er alle våre produkter godkjent for bruk innenfor økologisk landbruk! (Viser til Debios liste over godkjent gjødsel for bruk i økologisk landbruk.)

Vi benytter kun norsk hønsegjødsel i vår produksjon. Ulike tilsetninger som kjøttbeinmel og vinasse  danner grunnlaget for våre ulike produkter.

Flytende gjødsle i ØkoSerien

Kosetrent for dryppvanning

For bladgjødsling og dryppvanning