I Øko Serien er alle våre produkter godkjent for bruk innenfor økologisk landbruk! (Viser til Debios liste over godkjent gjødsel for bruk i økologisk landbruk.)

Vi benytter kun norsk hønsegjødsel i vår produksjon. Ulike tilsetninger som kjøttbeinmel og vinasse  danner grunnlaget for våre ulike produkter.

Flytende gjødsel i ØkoSerien

Konsentrert for dryppvanning

For bladgjødsling og dryppvanning

Våre produkter selges også gjennom