Pelletert, homogenisert helgjødsel

Grønn Spesial er en ny type gjødsel som både inneholder mineralgjødsel og organisk materiale. Grønn Spesial er en fullgjødsel som har alle plantenæringsstoffene, som NPK, magnesium, svovel, kalsium, mikronæringsstoffene og hygienisert organisk materiale.

 

Eksklusiv: Grønn Spesial er produsert med Grønn Gjødsels unike formulering.

Homogenisert: Ingrediensene i Grønn Spesial er jevnt blandet, som sikrer samme innhold i hver pellets. Dette gir en jevn distribusjon av alle næringsstoffer.

Hygienisering og kompostering: Råvarene er kompostert ved høy temperatur over lang tid. Dette sikrer en smittefri gjødsel.

Pelletert: Grønn Spesial er pelletert i størrelsen 4-5 mm eller støvfri knust pellets i størrelser 1-2 mm. Grønn Spesial er lett håndterlig ved nedmolding og overgjødsling.

Løselig og vedvarende: Næringsstoffene er lett tilgjengelige med vedvarende virkning. Dette gir plantene mulighet for nødvendig tilgang av næringsstoffer gjennom vekstsesongen.

Verdi: Vi vil påstå at Grønn Spesial er en av de mest økonomiske gjødslene som er tilgjengelig på det norske markedet.


Pellets 2 – 4 mm


Knust 0,5 – 1 mm

Produkt analyse

Nitrogen (N)
Fosfor (P)
Kalium (K)
Kalsium (Ca)
Magnesium (Mg)
Svovel (S)
Bor (B)
Mangan (Mn)
Jern (Fe)
Kobber (Cu)
Sink (Zn)
Silikon (Si)
17 %
3 %
6 %
4,7 %
0,1 %
4,2 %
0,001 %
0,003 %
0,02 %
0,001 %
0,005 %
0,006 %

Innhold

Kompostert og hygienisering hønsegjødsel, beinmel, mineralsk NPK, kalsium, magnesium, svovel og mikronæringsstoffer.

Gjødselen er klorfattig.

Applisering

50-100 kg / da
Generell gjødselanbefaling, mengden må tilpasses.
Ta utgangspunkt i jord- og eventuelt blad analyse, snakk gjerne med din rådgiver om plantens næringsbehov og avlingsnivå.