Pelletert, homogenisert helgjødsel

Grønn sesial er en ny type gjødsel som både inneholder mineralgjødsel og organisk materiale. Grønn Spesial er en fullgjødsel som inneholder alle plantenæringsstoffene NPK, Magnesium, Svovel, Kalsium, mikronæringsstoffene og hygienisert organisk materiale.

 

Eksklusiv: GrønnSpesial er produsert med Grønn Gjødsels unike formulering.

Homogenisert: Ingrediensene i Grønn Spesial er jevnt blandet noe som sikrer likt innhold i hver pellets. Det gir jevn distribusjon av alle næringsstoffer.

Hygienisering og kompostering: Råvarene er kompostert ved høy temperatur over lang tid. Sikrer smittefri gjødsel.

Pelletert: Grønn Spesial er pelletert i størrelsen 4-5 mm eller støvfri knust pellets størrelser 1-2 mm. Letthåndterlig ved nedmolding og overgjødsling.

Løselig og vedvarende: Næringsstoffer er lett tilgjengelig med vedvarende virkning. Dette gir plantene mulighet for nødvendig tilgang av næringsstoffer gjennom vekstsesongen.

Verdi: En av de mest økonomiske gjødslene som er tilgjengelig på det norske markedet.


Pellets 2 – 4 mm


Knust 0,5 – 1 mm

Produkt analyse

Nitrogen (N)
Fosfor (P)
Kalium (K)
Kalsium (Ca)
Magnesium (Mg)
Svovel (S)
Bor (B)
Mangan (Mn)
Jern (Fe)
Kobber (Cu)
Sink (Zn)
Silikon (Si)
17 %
3 %
6 %
4,7 %
0,1 %
4,2 %
0,001 %
0,003 %
0,02 %
0,001 %
0,005 %
0,006 %

Innhold

Kompostert og hygienisering hønsegjødsel, beinmel, mineralsk NPK, kalsium, magnesium, svovel og mikronæringsstoffer.

Gjødselen er klorfattig.

Applisering

50-100 kg / da
Generelle gjødsling anbefaling, mengde må tilpasses.
Referer til jord og eventuelt blad analyse, samt konsulter din rådgiver, plantens næringsbehov og avlingsnivå.