Pelletert, homogenisert helgjødsel

Hybrid Serien er en ny type gjødsel. Det unike med Hybrid gjødsel er at den både inneholder mineralgjødsel og organisk materiale, der av navnet hybrid. Hybrid Serien er en fullgjødsel som inneholder alle plantenæringsstoffene; NPK, magnesium, svovel, kalsium, mikronæringsstoffene og hygienisert organisk materiale.

Gjennombruddet i utviklingen av GrønnHybrid startet med den populære gjødselen Grønn 8K. Kombinasjonen av mineralsk og økologisk gjødsel gir et produkt som ivaretar og styrker de unike egenskapene fra begge typer. En perfekt kombinasjon.

Eksklusiv: Grønn Hybrid er produsert med Grønn Gjødsels unike formulering. Vårt tredje elements bindende egenskaper i komposisjonen, muliggjør Grønn Hybrids fantastiske egenskaper.

Homogenisert: Ingrediensene i Grønn Hybrid er jevnt blandet noe som sikrer det samme innhold i hver pellet. Det gir jevn distribusjon av alle næringsstoffer.

Hygienisering og kompostering: Råvarene er kompostert ved høy temperatur over lang tid. Sikrer smittefri gjødsel.

Pelletert: Grønn Hybrid er pelletert i størrelsen 4-5 mm eller støvfri knust pellets størrelser 1-2 mm. Letthåndterlig ved nedmolding og overgjødsling.

Løselig og vedvarende: Næringsstoffer er lett tilgjengelig med vedvarende virkning. Dette gir plantene mulighet for nødvendig tilgang av næringsstoffer gjennom vekstsesongen.

Verdi: Vi vil påstå at dette er en av de mest økonomiske gjødslene som er tilgjengelig på det norske markedet.


Pellets 2 – 4 mm


Knust 0,5 – 1 mm

Produkt analyse

Nitrogen (N)
Fosfor (P)
Kalium (K)
Kalsium (Ca)
Magnesium (Mg)
Svovel (S)
Bor (B)
Mangan (Mn)
Jern (Fe)
Kobber (Cu)
Sink (Zn)
Silikon (Si)
egendefinert %
egendefinert %
egendefinert %
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Innhold

Kompostert og hygienisering hønsegjødsel, beinmel, mineralsk NPK, kalsium, magnesium, svovel og mikronæringsstoffer.

Gjødselen er klorfattig.

Applisering

50-100 kg / da
Generelle gjødsling anbefaling, mengde må tilpasses.
Referer til jord og eventuelt blad analyse, samt konsulter din rådgiver, plantens næringsbehov og avlingsnivå.