Urea med stabilisator inhibitor gir høyt nitrogenopptak

Urea med stabilisator gir høyt nitrogenopptak 1 Urea med inhibitor gir høyt nitrogenopptak Ved bruk av stabilisator under gjødsling med urea vil man oppnå tilnærmet samme utnyttelse av nitrogenet som ved bruk av annen gjødsel, som f.eks. ammoniumnitrat. Stabilisert urea er dermed et spennende og rimelig alternativ til bruk ved ettergjødsling. Urea er en godkjent[…]

Ny type gjødsel

Hybrid Serien er en ny type gjødsel som vi kaller Hybrid gjødsel. Det unike med Hybrid gjødsel er at den både inneholder mineralgjødsel og organisk materiale, der av navnet Hybrid. Hybrid Serien er en hel-gjødsel som inneholder alle plantenæringsstoffene NPK, Magnesium, Svovel, Kalsium, mikronæringsstoffene og hygienisert organisk materiale