24.01.2017

Bruk av pellets i viftespreder

Anbefalingene nedenfor gjelder for pelletert naturgjødsel i 4,5 mm størrelse og kuttet kort.

Modell viftespreder
Bruk av gjødselen er avhengig av om maskinen er av eldre/nyere modell. Alle nyere modeller skal kunne brukes
Rist i sprederen
Fordel å ta bort evt. rist i sprederen. Er risten finmasket, vil ikke pelletsen renne igjennom.
Åpning på sprederen
Åpnes på maks.
Test
Grønn Gjødsel anbefaler å prøve en liten mengde gjødsel først (200-300 kg), for å se om gjødselen kan brukes i sprederen.
Dreieprøve
 Bør teste ut hvor mange kilo gjødsel man får ut pr. daa.
Kjøre i redusert fart, 7 km/t
 Sikrer at man får ut nok gjødsel.

Eksempel:
Spredning av pelletert naturgjødsel (Grønn 8K) med Bøgpalle, 2010 modell.

  • Full åpning, ikke rist
  • Kjører 7 km/t
  • Sprer gjødsel på 12 meters bredde
  • Resultat: sprer ca. 50 kg/daa.

Ser man på tabell under 21-4-10, får man ut ca. halv mengde pellets på samme innstilling.