24.01.2017

Overgjødsling av eng/gras/høstkorn

Grønn Gjødsel anbefaler å overgjødsle når det er god fukt i plantebestanden. Fuktigheten vil føre til at gjødselpelletsen vil svulme fort opp når den ligger godt innimellom plantene. Det er en fordel å overgjødsle så tidlig som mulig.