24.01.2017

Nedmolling av pelletert naturgjødsel ved såing

Grønn Gjødsel anbefaler å molde pelletsgjødselen ca. 4-6 cm ned i jorda. Dette vil føre til at pelletsen løser seg fortere opp og nitrogentapet vil bli redusert.
Det anbefales derfor ikke å gjødsle slik at pelletsen blir liggende oppå jorda ved f.eks. såing av korn/oljefrø. Blir gjødselen liggende på bakken uten å bli mollet ned, vil man få dårlig gjødselvirkning. Gjødselpelletsen vil tørke ut og nitrogentapet vil bli stort.