24.01.2017

Bruk av pellets i kombi såmaskin

Bruk av pellets i kombi såmaskin Anbefalingene nedenfor gjelder for pelletert naturgjødsel i 2 – 4 mm størrelse og kuttet kort.

Modell kombi såmaskin
Bruk av gjødselen er avhengig av om maskinen er av eldre/nyere modell. Alle nyere modeller skal kunne brukes.
Rist i gjødselkasse
Fordel å ta bort evt. rist i gjødselkassen. Er risten finmasket, vil ikke pelletsen renne igjennom.
Utmating og bunnklaff
Åpnes på maks.
Glassene på gjødselnedløpet
Åpnes – for tidlig å kunne se om et nedløp tettes igjen.
Test
Grønn Gjødsel anbefaler å prøve en liten mengde gjødsel først
(200-300 kg), for å se om gjødselen går igjennom bringene og ned i gjødselrøret.
Dreieprøve
Bør teste ut hvor mange kilo gjødsel man får ut pr. daa.
Kjøre i redusert fart, 7 km/t
Unngår at labber og rør tetter seg.
Sikrer at man får ut nok gjødsel.

Eksempel:

Bruk av pelletert naturgjødsel (Grønn 8K) i Vederstad Rapid kombisåmaskin

3 meter, 2009 modell.

  • Tar bort rist i gjødselkassen , kjører med full åpning
  • Åpner utmating og bunnklaff på maks
  • Åpner glass på gjødselnedløp
  • Kjører 7 km/t
  • Resultat: sprer ca. 45 – 50 kg/daa