Metode

Vår metode har som mål å balansere flere verdier i matjorden. Mange faktorer spiller inn for at planten skal nå sitt potensial. Ved og støtte biologien i matjorden vil eksisterende næring og påført næring bli mer tilgjengelig for planten. Balanse er nøkkel ordet.

Mange av våre dyrkere har startet med en av våre gjødsle og senere begynt å bruke hele systemet.

Forstå din matjord

Når vi jobber direkte med dyrkere så bruker vi tid på å forstå dyrkeren, jorda, gårdens historie og sesongens mål.

Vi ønsker å starte med jord prøve for at hver gård er unik, forskjellene mellom gårder og felt betyr at vi må bruke forskeligge tiltak for å oppnå ønskede resultat. Hva som er riktig på naboens gården er som oftest ikke riktig på din gård. Hva vi putter i jorda bestemmes av hva som allerede er i jorda fra før derfor starter gjennomtenkte og informerte beslutninger med en jord prøve.

Grønn Gjødsel bruker en omfattende jordprøve som går lengre en standard PK Mg Ca og Ph jord prøver, i våre jord prøver har vi som standard med alle de 16 essensielle næringstoffene. Vi bruker denne analysen for å finne avlings begrensende faktorer. Disse faktorene er med på å begrense avlings potensialet av planten i det klimatiske miljø den befinner seg i. Ofte ser vi at planter ikke klarer å ta opp fosfor fra en kald jord.

Mangel av bare et mikro-næringsstoff kan begrense avlingen, med våre unike modeller, basert på lang erfaring kan vi hjelpe planten å nå sitt potensial.

Mange dyrkere har allerede gjort jordprøver og føler seg komfortable med egen evaluering av sine felt. I disse tilfeller, har vi regionale gjødsler hvor vi kan hoppe over jordprøver og eventuelt bruke oss av bladprøver i sesongen.

 

Balanse og gjødsel

I mange tilfeller formulerer vi gjødselen for å passe et spesielt felt og grøde. Mer typisk er at vi har lokale blandinger som passer regionale planter og jord typer.

Våre gjødsler er :

Balansert: Vi balanserer og blander de riktige næringsstoffene for din jord og dine planter, dette for at hjelpe å optimalisere avlingen. Vi adressere avlings-begrensende faktorer ved å komplementer NPK med kalsium, svovel og mikro-næringsstoffer i vår gjødsel. De fleste av våre gjødsler er knyttet til karbon, hvilket gjør dem til en matkilde for jord livet og dermed øker tilgjengeligheten av næringstoffer.

Sunne for jorda: Våre gjødsler inneholder material av høy kvalitet som støtter både jord-mikrober og plante røtter. Våre gjødsler inneholder veldig lite klor eller er helt klor frie.

Løselig og vedvarende: Mange gjødsler gir planten en rask nærings tilførsel under kort tid, våre gjødsler er lett tilgjengelig med vedvarende virkning. Dette gir plantene mulighet for nødvendig tilgang av næringsstoffer gjennom vekstsesongen.